Släktforskning – vid sidan om kyrkböckerna del II – 1 december

11.00 – 12.00 Göran Ulväng — Den glömda konsumtionen – auktioner i Sverige under 1700- och 1800-talen

12.30 – 13.30 Krister Hillerud — Om brandförsäkringar och vad man kan få ut av dem

13.45-14.45 Michael Lundholm — Att släktforska så det blir rätt om det inte finns kyrkböcker: Arbetsmetod med mantalslängder och domböcker

Detta är den andra temadagen i en serie om släktforskning
vid sidan om kyrkböckerna. Nästa del kommer våren 2019.

GF lokaler öppna 10.00 – 15.00