Släktforskningens dag – foton i släktforskningen 19 januari

Var finns kvinnorna? Nedslag i den svenska fotohistorien

Fotohistorikern Eva Dahlman kommer till Genealogiska Föreningen och berättar om kvinnorna i den svenska fotohistorien. Hon har även kunskap om exempelvis hur man söker efter fotografer och om hur man kan få reda på mer om när ett foto är taget.

De kvinnliga fotograferna har ofta levt i skuggan av sina manliga kolleger, anonyma i sin samtid, osynliga i den skrivna fotohistorien. Men kvinnornas roll i fotografins historia är långt större än den plats de har tillerkänts i historieskrivningen. Eva Dahlman delar med sig av guldkorn från sitt och Magnus Bremmers pågående forskningsprojekt ¨Kvinnor bakom kameran” 1845-1945 i Sverige. Hon kommer att visa bilder och berätta några av dessa fotografers historia.

Eva Dahlman är fotohistoriker och vice ordförande i Centrum för fotografi. Hon har arbetat med de fotografiska samlingarna på Nordiska museet och Kungliga biblioteket och publicerat en rad artiklar i fotohistoriska ämnen, såväl i Sverige som internationellt.

Föredraget börjar klockan 11.00 men våra lokaler är öppna 10.00 -15.00

Efter föredraget omkring 12.15 kommer det att ske en visning av föreningens samlingar.

Vill du sprida eventet så finns affischer att hämta i receptionen!