SoH nr 2 och 3 trycks som dubbelnummer i augusti!

Nyligen meddelade vårt tryckeri att en förändring i ”maskinparken” gör att de inte längre kan leverera 32-sidiga trycksaker med limhäftning och rygg, dvs den utformning som SoH hittills haft. För att fortsätta denna utformning krävs nu istället 64 sidor.

Styrelsen diskuterade två alternativa lösningar och en majoritet rekommenderade redaktionens förslag, att låta nr 2 uppgå i ett 64-sidigt limhäftat dubbelnummer med utgivning i augusti och samtidigt söka ett nytt tryckeri som i fortsättningen kan leverera 32-sidiga nummer enligt nuvarande modell.