Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:1 – Vapenlikhetsfällan

Vapenlikhetsfällanskriven av Kaj Janzon
Svensk Genealogisk Tidskrift 2015:1 SGT-15-1
(utgiven i bokform 2015-12-15)

Pris: 250 kr + porto. Medlemspris: 150 kr + porto
För köp kontakta expeditionen
via 08-32 96 80
eller gf(at)genealogi.net

Boken innehåller tre avdelningar:

  • Ett kapitel om sigillvapen och vapenbruk under medeltiden
  • Ett kapitel om metodproblem bakom Jan Ranekes Svenska Medeltidsvapen
  • Kompletteringar och rättelser till Svenska Medeltidsvapen

Vapenlikhetsfällan, om vapen och sigillbruk under svensk medeltid, är en introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen.
Medeltidshistorikern Kaj Janzon visar i »Vapenlikhetsfällan« att många rekonstruktioner av medeltida ätter och släktkretsar som gjorts och fortfarande görs utifrån vapenlikhet vilar på felaktiga antaganden. Man har nämligen utgått från 1600-talets teoretiska och detaljerade regelsystem för vapens utformning och användning och tillämpat den på medeltidens heraldiska praxis. Resultatet har många gånger blivit helt fel. I bokens inledande kapitel sammanfattar Janzon hur man faktiskt såg på och använde vapen och sigill under medeltiden, och hans iakttagelser kanske förvånar dig.
Visste du att det egentligen inte fanns vad vi skulle kalla ättevapen under medeltiden? Att sigillet i första hand var den enskilda individens namnstämpel? Att även frälsekvinnor kunde ha sigill med heraldiska vapen? Det och mycket mer kan du lära här. Janzon går också igenom de allvarliga metodproblemen bakom Jan Ranekes stora trebandsverk Svenska medeltidsvapen (1982–1985) och han illustrerar dessa med ett stort antal rättelser. Samtidigt belyser han de källkritiska fallgropar som forskare ställs inför vid uttolkningen av medeltida brev.
Boken är rikt illustrerad med ett sjuttiotal färgfoton av medeltida sigillavtryck.