Svenska gravar

www.svenskagravar.se

Svenska Gravar har utvecklats, driftas och förvaltas av Eniac Data AB. Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att i vissa fall se en kartbild på den aktuella kyrkogården.
Det står inget startårtal för dessa listor på gravsatta, men det finns personer med dödsår från slutet av 1700-talet.