Statens arkiv

Riksarkivet (RA) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Arkiven – Marieberg/Arninge, Krigsarkivet och landsarkiven – rymmer 75 mil handlingar. Här finns allt från brev, undertecknade av Gustav Vasa, till bouppteckningar efter privatpersoner i modern tid.

Det finns både offentliga, statliga arkiv och privata, enskilda. Vissa arkiv innehåller över 100 000 dokument medan andra kan bestå av bara ett enda brev. Nedan finner du exempel på vad man kan hitta i Riksarkivet runtom i landet. http://www.riksarkivet.se

Folkräkningar hos SVAR – Digitala forskarsalen

SVAR digitaliserar och publicerar svenska arkivhandlingar, som används vid släktforskning på nätet. På SVAR:s webbplats finns bland annat Sveriges folkräkningar som sökbara databaser för abonnenter, för år 1860 (endast Jämtlands län), 1870 (endast Norr- och Västerbottens län), 1880, 1890 (skogslän finns fritt tillgängliga på nätet), 1900 och 1910 (ännu ej slutfört för hela landet). 1930 års folkräkning finns inskannad på webbplatsen men inte i sökbar databas.

Även kyrkoarkivet (husförhörslängder/församlingsböcker, flyttningslängder, födelselängder och dödslängder) finns på webbplatsen i form av inskannade dokument för samtliga svenska församlingar från slutet av 1600-talet fram till 1895. För vissa församlingar finns inskannade församlings- och dödsböcker till 1942 och flyttlängder till 1980.

SVAR har även CD- och DVD-skivor, exempelvis Sveriges befolkning år 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990, Sveriges dödbok och Begravda i Sverige.

Gå till Digitala forskarsalen på Riksarkivet (SVAR).