Statens arkiv

Riksarkivet (RA) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet. Arkiven – Marieberg/Arninge, Krigsarkivet och landsarkiven – rymmer 75 mil handlingar. Här finns allt från brev, undertecknade av Gustav Vasa, till bouppteckningar efter privatpersoner i modern tid.

Det finns både offentliga, statliga arkiv och privata, enskilda. Vissa arkiv innehåller över 100 000 dokument medan andra kan bestå av bara ett enda brev. Nedan finner du exempel på vad man kan hitta i Riksarkivet runtom i landet. http://www.riksarkivet.se