Släktforskningsföreningars medlemsblad

Medlemsblad skickas kontinuerligt till GF från släktforskningsföreningar runtom i landet, vilket GF mycket tacksamt tar emot. På det sättet säkras ett exemplar i Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek som forskare kan använda vid besök eller beställa kopior från.
Chris Henning refererar bladen i SSGF:s tidning AnRopet. Äldre sådana innehållssammanfattningar är sökbara på Rötters läsarsida Litteratur-Sök: http://www.genealogi.se/bokkatalog/index.php