Nationalmuseums bildsamlingar

I museets databas finns hittills drygt 146 000 av de 700 000 föremålen i Nationalmuseums samlingar, varav cirka hälften med bild. Det rör sig även om möbler, design, konsthantverk med mera, men särskilt porträtten är intressanta för släktforskaren. Om du vill använda en bild ska du kontakta Nationalmuseums bildbyrå Fototeket.

Porträtt o slottssamlingarna: https://www.nationalmuseum.se/samlingarna/vad-finns-i-samlingarna/statens-portr%C3%A4tt-och-slottsamlingar
Söksidan: http://emp-web-22.zetcom.ch/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&moduleFunction=search&lang=sv