Sjukdomsnamn

I äldre tiders dödböcker påträffas personer som dog av t ex torsk, moderpassion och flen. Vad betyder de orden? Och under nyare tid möter man som släktforskare ofta diagnoser på latin. Förklaringar erhålls behändigt i Medicinhistoriska databasen, som är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet, ArkivData i Norrköping, Linköping University Electronic Press och Linköpings universitet: http://www2.ep.liu.se/databaser/medhist/sok/sjukDB.asp.