Låt äldre statistik sätta in din forskning i sitt sammanhang

Gillar du statistik? Vill du ha äldre statistik för att öka förståelsen av den släkthistoria du dokumenterar? Bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik (BISOS) är det viktigaste och mest omfattande verket med svensk officiell statistik från mitten av 1800-talet till 1910 (innehåller även en del statistik från mitten på 1700-talet). Från 1911 ersattes serien av Sveriges officiella statistik. Ta en titt i boken och bläddra runt!
http://www.scb.se/Pages/List____257373.aspx