Välbesökt registreringsdag

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog i registreringsdagen (skrivet på kvällen torsdagen 14:e januari), både ni som registrerade hemifrån och ni som kom till lokalen. Minst tjugo personer passerade under timmarna (14-22) vilket gjorde dagen till en fest. Vi lockade med smörgåstårta och bubbel och många mötte upp och skapade den goda stämningen.

Det blev mycket kunskapsinhämtning och mycket inlärning under eftermiddag och kväll. Roligt är att det spontant bildades flera smågrupper där vi hjälptes åt med texttolkning och med inlärning av registreringsarbetet, för då är ju inlärning som roligast. Summa summarum registrerade vi 454 poster under 8 timmar vilket är ett bra resultat. Så det blev fest och arbete i en lycklig kombination.

Registreringsdagar under våren: lördagen 12 mars och torsdagen 7 april! Välkomna då!