TEMADAG: Läsning av gamla handstilar 

Lördag 16/9 kl 10-15 genomför Genealogiska föreningen tillsammans med Storstockholms genealogiska förening en temadag om läsning av gamla handstilar. Dagen leds av författarna till Släktforskarförbundets Handbok "Vad står det".

Program under dagen

10.00- 13.00 Tävling
Vem kan bäst tolka vårt exempel på gammal handstil? 

10.30 Föredrag Handskriftböcker
Elisabeth Thorsell och Ulf Berggren berättar om olika böcker om handskriftsläsning inkl. deras bok ”Vad står det?” 

14.00-15.00 Föredrag: Gammal handstil
Ulf Berggren ger tips för läsning av gammal handstil. 

13.30 Prisutdelning 
Den som gjort den bästa tolkningen av vårt handstilsexempel vinner boken ”Vad står det?”. Om flera har rätt tolkning lottas vinsten mellan dessa. 
 
När det inte är föreläsningar finns Elisabeth och Ulf vid ett bord där du får läshjälp. Passa på att ta med dina svårlästa texter!