17 358 poster nu i namnregistret till Inrikes pass!

Tack vare pålitliga indexerare hålls ett stadigt tempo i registreringen till namnregistret, med c:a 500 namn per vecka, eller c:a 2 000 namn per månad.

I veckan gjorde KakelungsmakarEnkan M. E. Hagström debut i registret. Hon erhöll 18 september 1813 ett pass på Örebro slott för resa till Vesterås ock åter på 14 dagar. I passjournalen är noterat ”för fatalier”.