Bouppteckningsregistret för Östergötland är publicerat

Två uppgraderingar har gjorts vad gäller våra webbregister:

1. Sökningen i registren för tidskrifterna Släkt och Hävd (SoH) och Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) är nu placerad direkt på vår öppna sida under fliken ”Släktnamn”. Registret för SGT är även kompletterat, vilket innebär att ytterligare drygt 600 namn/poster är sökbara i registret. Arbetet att fylla på registret pågår nu successivt. Gå direkt till söksidan.

2. På vår medlemssida har vi lagt ut det efterfrågade Bouppteckningsregistret för Östergötland. Du kan söka bland nära 194 000 personer i registret. Namnen kommer från ingresser för bouppteckningar mellan åren 1735-1835 – fördelade mellan 28 härader.