Fler register från 1700-talet på medlemssidan

Under menyn Fler databaser på medlemssidan finns dessa två källor – där du kan leta efter uppgifter om anställda i Kronans tjänst 1735 och om personer kopplade till släkten Wallwik under 1600-1700-talet.

Boken Det 1735 Florerande Swerige är en föregångare till Statskalendern. Den innehåller register på över 9 000 personer som  var i Kronans tjänst 1735 – både i Sverige, den finska riksdelen och besittningarna i Tyskland. Flera olika yrkeskategorier ingår: präster, yrkesmilitärer, bergsmän med flera. Det går även att läsa om vissa byggnaders status.

Ättartal öfver svenska slägten Wallwik är från 1765. Här finns över 1 500 personer nämnda från 1600-talets början och fram till mitten av 1760-talet. Uppgifterna kommer från köpmannen och genealogen Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-1798).

Båda har funnits som cd – är nu publicerade på medlemssidan.

Registreringshösten rivstartar lördag 3/9

Gbg1824

På lördag 3/9 håller vi öppet för registreringssugna kl. 10-20. Alla är välkomna, nya som gamla. Speciellt välkomnar vi dig som är nyfiken men inte tidigare har provat på att registrera. Projektet Inrikes pass är en växande succé – och det är tack vare våra duktiga registrerare. När vi träffas lär vi varandra och har dessutom trevligt på köpet. Att registrera är också ett fiffigt sätt att lära sig läsa äldre handstil!

I nuläget pågår registrering i projektet Inrikes pass men under hösten tillkommer flera projekt, vilket är jättespännande! Därför startar vi nu också regelbundna registreringskvällar varje torsdag. Vi börjar torsdagen 15/9 och tiden är kl. 17-20.

För övrigt bjuder hösten på två ytterligare registreringslördagar – 29/10 och 3/12. Vid samtliga tillfällen bjuder vi på fika, på lördagarna även smörgåsmat.

Om du är nyfiken på att hjälpa till men inte kan eller vill komma till våra lokaler, hör av dig på inrikespass at genealogi punkt net, så kan du få råd och hjälp på vägen. På medlemssidorna finns dessutom både skriftliga anvisningar samt videos som berättar om hur registrering går till!

Ett särskilt upprop gör vi till personer med intresse för Göteborg. Vi har för närvarande ett stort oregistrerat Göteborgsmaterial som väntar på att bli sökbart! 

Välkommen till GF och en spännande registreringshöst!

Wallwik – en släktkrets på 1700-talet

wallvikcdÄttartal öfver den svenska släkten Wallvik som huvudsakligen berör Värmland. Uppgifterna finns tillgängliga på vår medlemssida under fliken "Fler databaser" –  logga in.

Säljs även som CD för 50 kr. Fåtal kvar. Kontakta vår expedition: telefon: 08-32 96 80, e-post: gf@genealogi.net

Abraham Hülphers var själv en del av denna släktkrets genom sin fru Anna Christina Grave. CD-skivan innehåller ett digitalt faksimil, inklusive ett personregister, där man finner många namn som t ex Bille, Bröms, Elfving, Helsing, Lundgren, Polhammar, Quensel och många många fler. Över 1500 personer är nämnda och tidsperioden är från 1600-talets början och fram till mitten av 1760-talet.

Den kände genealogen Abraham A:son Hülphers utgav: "Ättartal öfver den svenska slägten Wallwik, dess adelige grenar och derifrån igenom giftermål härstammande ätter, samt flere med den samma förbundne slägter, tillika med någre anmärkningar som tjena til upplysning i genealogien. Utg i februarii månad 1765. Wästerås 1765. 4:o. 49 s".