Wallwik – en släktkrets på 1700-talet

wallvikcdÄttartal öfver den svenska släkten Wallvik som huvudsakligen berör Värmland. Uppgifterna finns tillgängliga på vår medlemssida under fliken "Fler databaser" –  logga in.

Säljs även som CD för 50 kr. Fåtal kvar. Kontakta vår expedition: telefon: 08-32 96 80, e-post: gf@genealogi.net

Abraham Hülphers var själv en del av denna släktkrets genom sin fru Anna Christina Grave. CD-skivan innehåller ett digitalt faksimil, inklusive ett personregister, där man finner många namn som t ex Bille, Bröms, Elfving, Helsing, Lundgren, Polhammar, Quensel och många många fler. Över 1500 personer är nämnda och tidsperioden är från 1600-talets början och fram till mitten av 1760-talet.

Den kände genealogen Abraham A:son Hülphers utgav: "Ättartal öfver den svenska slägten Wallwik, dess adelige grenar och derifrån igenom giftermål härstammande ätter, samt flere med den samma förbundne slägter, tillika med någre anmärkningar som tjena til upplysning i genealogien. Utg i februarii månad 1765. Wästerås 1765. 4:o. 49 s".