Glädjande engagemang i registreringsarbetet

Söndagen 22 november gick höstens sista gemensamma registreringsdag av stapeln. Vi gläds framför allt åt det ökande engagemanget för registreringsarbetet och att fler vågar sig på att försöka. Av tolv timmars gemensam registrering av så kallade passjournaler (med gott om utrymme för fikapauser, socialt umgänge och andra aktiviteter så som det sig bör på en söndag!) blev resultatet en ökning med inte mindre än 817 poster i personregistret till Inrikes pass. Fascinerande är att vi så nära ”slog” resultatet från registreringsdagen i maj (800 poster).

Den främsta orsaken till detta, och en orsak som är glädjande, är att vi var många. I lokalen fem personer, varav fyra erfarna och en som provade på för första gången, samt från hemmaplan fyra personer, också där både rutinerade och de som var nya i registreringsarbetet. Inalles blir detta nio aktiva medlemmar under dagen.

Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.13.15Med så många olika registrerare blev det också spännande nya tillägg. Här följer tre små exempel från dagens registreringar, dels med snirklig 1700-talsstil och dels med mer lättläst välskrift från 1820- och 30-talen. Bruksbokhållaren Hans Möller erhöll den 10 januari 1760 sitt pass för resa Göteborg-Örebro efter att ha ”uttjent dess ådömde Fästnings arbete på Carlstens Fästning”. Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.14.36 Lumpsamlaren Joh: Hyttring erhöll vid landskansliet i Linköping den 15 september 1827 sitt 3-månaders pass så att han under återstoden av året kunde vandra runt i länet och samla lumpor åt Tannefors pappersbruk för deras papperstillverkning. Skärmavbild 2015-11-23 kl. 12.29.02 Och så var det den kände skotske professorn – även känd som den moderna geologins fader – Charles Lyel, som en sommardag 1834, 36 år gammal, från Köpenhamn steg i land i Malmö och där erhöll ett svenskt inrikes pass för vidare resa till Stockholm.

Ett stort tack till alla medverkande. Nu ser vi närmast fram emot att runt nyår eller i januari nå gränsen 100 000 poster. Till våren återkommer vi med nya gemensamma registreringsdagar.