Höstens program är här!

Nu är höstens program äntligen här, redan nu den 3 september är ni välkomna på hösten första digitala släktforskarkafé.

Program hösten 2020

GF hälsar dig välkommen till följande arrangemang som kommer att äga rum tills vidare på distans via Zoom. Länkar till respektive evenemang kommer att finnas på medlemssidorna!  Om du inte är medlem kan du köpa inloggningslänk i släktforskarbutiken för 50 kr.
Evenemangen den 17/9, 15/10, 24/10 och 26/11 är gratis även för icke medlemmar!

3 september: Släktforskarkafé ”Släktforska i Stockholm” under ledning av Thomas Fürth och Malle Caesar

17 september: ”Släktforskarkafé med Olle och Michael”. Olle Elm och Michael Lundholm gästas av Christer Gustafsson (Föreningen DIS) som introducerar släktforskarprogrammet Disgen.

1 oktober: DNA-kafé under ledning av Christer Carmevik och Thomas Fürth

15 oktober: Släktforskarkafé med Olle och Michael

17 oktober: Temalördag ”Kvinnor i släktforskningen”

24 oktober: Släktforskardag anordnat av riksföreningar!

29 oktober: Släktforskarkafé ”Släktforskning utanför Norden” under ledning av Thomas Fürth och HD Grahl

12 november: DNA-kafé med Christer Carmevik

26 november: Släktforskarkafé med Olle och Michael

5 december: Temalördag ”Milstenar och resande”

10 december: Släktforskarkafé ”Båtsmän och andra militärer” under ledning av Thomas Fürth och Mats Johansson

Tidpunkter är klockan 18.30–20.00 för aktiviteter torsdagar samt klockan 10.30–14.30 på temalördagar. Preliminär tid för släktforskardagen den 24.10 är 10.00 – 16.00.

1600-talsforskning med GF

Sedan ett par år tillbaka har GF:s styrelse på olika sätt prioriterat aktiviteter med inriktning på släktforskning utanför kyrkböckerna.

Vilka tidsperioder det saknas kyrkböcker från, varierar beroende på geografiskt område. Typiskt är dock att även om det kan finnas visst kyrkboksmaterial från 1600-talet är det ofta fragmentariskt bevarat.

Ersättningskällorna är då i första hand mantalslängder och andra skattehandlingar samt domböcker, men även de militära roterings- och utskrivningslängderna.

Under slutet av våren har vi ordnat tre digitala träffar som handlat om ersättningskällor:

  • 6 april höll Olle Elm i Lindome och jag i Stockholm en workshop om hur man kan dokumentera skattelängder, främst mantalslängder. [35 deltagare]
  • 29 april höll Olle Elm en introduktion till 1500-talets och det tidiga 1600-talets skattelängder, de så kallade landskapshandlingarna. [54 deltagare]
  • 12 maj hölls en diskussionskväll om Älvsborgs lösen 1613 med fokus på de så kallade rannsakningslängderna. Den inleddes med ett på förhand inspelat föredrag av Martin Andersson på Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter fanns det möjlighet för mötesdeltagarna att diskutera med Martin. [38 deltagare]

På medlemssidorna finns följande inspelat: Olle Elm berättar om hur han arbetar med landskapshandlingar och Martin Andersson berättar om hur du kan hitta anor med hjälp av Älvsborgs lösen. Du hittar filmerna under Bouppteckningar, domböcker och andra offentliga dokument, tillsammans med andra föredrag på samma tema.

Michael Lundholm

Trädbyggartävlingen avgjord!

Kanske den första tävlingen i att bygga släktträd avgjordes förra lördagen? Det var då 34 anmälda deltagare fick enbart ett namn att utgå ifrån. Utifrån den ringa informationen skulle de bygga ett anträd i fyra generationer. Trädet deltagarna fick bygga innehöll flera ”klurigheter” där uppgifter om både födelsedatum och födelseförsamling varierade för personerna i husförhörslängderna. Trots detta gjorde tävlingsdeltagarna en fantastisk insats!

Tävlingen delades upp i två kategorier, en baserad på att hitta de rätta personerna i fjärde generationen. Den kategorin grundar sig i den ökade populariteten av DNA-släktforskning, där man snabbt vill finna släktskapet med alla de så kallade matcher man får. Det viktigaste då är att man hittar rätt person för att på sätt kunna hitta släktskapet, det vill säga att bygga ”DNA-matchträd”.

Den andra kategorin gällde att bygga ett anträd med rätt uppgifter tagna från primärkällor.

DNA-matchträdet med korrekta personer byggdes av den snabbaste deltagaren på 43 minuter! Den som var snabbast att bygga ett anträd med alla kompletta uppgifter på de 30 anorna gjorde det på 1 timme och 16 minuter. Det var inte ett lätt träd att bygga, och några gav upp när de inte hittade uppgifterna för startpersonen. De flesta kämpade på och sista bidraget lämnades in 6,5 timmar efter att namnet på startpersonen hade annonserats.

Vinnarna, tre i varje kategori, kommer att presenteras i anslutning till föreningsstämman den 25 april. En sammanställning av vilka källor och tillvägagångssätt de snabbaste personerna använde kommer att sammanställas och presenteras senare. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta flera lärdomar av dessa ”trädbyggarmästare”.

Christer Carmevik