Justeringar på hemsidan

Nu pågår vissa justeringar på vår hemsida under några veckor.
"Projekt" i menyn har ersatts av "våra samlingar. Projekten handlar om digitalisering och utveckling av databaser och digitala register – nu finns samma uppgifter om projekten tillgängliga via undersidan "Databaser".

Fakta om innehållet i Genealogiska Föreningens arkiv och bibliotek samt våra öppna namnlistor är också flyttade till "Våra samlingar".

Tjänsten "Sök släktnamn" har fått namnet justerat till "Supersök" – samma som på medlemssidan.

 

Svensk Genealogisk Tidskrift 2017:1

Lövängsslåtter i Vireda socken omkring 1910. Foto: Gustav Heurlin, Nordiska museets arkiv. Grenna Museum pågår en utställning om fotografen Gustaf Heurlin 20 juni – 23 juli 2017.

Nu är SGT 2017:1 i distribution till alla prenumeranter. Om du inte redan är prenumerant hittar du information om hur man blir det här. För GF:s medlemmar endast 150 kr för 2017 (två nummer).

Det nya numret bjuder på följande:

  • Jonas Magnusson: Samlad Röök – Skingrad dimma. En sammanställning av släkten Rööks äldre led
  • Olle Elm: Utmanande anor i Vireda, Skärstads och Ölmstads socknar – något om Anna Maria Fritz bakgrund
  • Göran Sparrlöf: Varför adlades kornetten Håkan Ståhle?
  • Christian Lovén: Magnus Kristinason (Boberg-vapnet) och Magnus Kristinason (Håkan Tunasons ätt) − samma person

Dessutom recenseras ”Släktforskarnas årsbok 2016”, ”Dalarnas hövitsmän, ståthållare, fogdar, lagmän och regementschefer” samt ”Vad står det?”, förbundets ny handbok i handskriftsläsning.

Tre nya föredrag om emigrantforskning

Nu finns föredragen från vårens sista temadag 13 maj – om emigrantforskning – filmade och tillgängliga på GFs medlemssidor!

Fredrik Mejster berättar om hur du hittar dina emigranter! Nya och gamla knep för emigrantforskning: Ancestry, Familysearch, Arkiv Digital, tidningsdatabaser – i dag finns hur många olika arkiv och databaser som helst på nätet. Fredrik går igenom allt man behöver veta för att börja söka i USA. Se fliken Föredrag-Video/Emigranter på medlemssidorna.

Matthew Anderson berättar om sitt stora äventyr som deltagare i SVTs ”Allt för Sverige” där han kom tvåa i tävlingen men känner sig som vinnare! Matthew delar med sig av sina upplevelser från inspelningarna – bortom kamerorna och tävlingarna. Här står i stället den svenska släkten i fokus. Se fliken Föredrag-Video/Övriga föredrag på medlemssidorna. Föredraget är på engelska.

Ola Larsmo har skrivit romanen Swede Hollow, om ett område i Minnesota. Där bodde mer än tusen svenskar vid sekelskiftet 1800-1900 i en slum som stadens myndigheter beskrevs som ett pesthål. Här samlades några av den miljon svenska migranter som aldrig lyckats ta sig in i det nya samhället – illa sedda av såväl amerikaner som mer väl lottade svenska migranter. Ola berättar om hur han har hittat dem och hur tillvaron var i bostadsområdet i utkanten av staden St Paul. Se fliken Föredrag-Video/Emigranter på medlemssidorna.

Tre mycket intressanta föredrag – av tre bra föreläsare – som ur olika perspektiv belyser den svenska emigrationen till Amerika!!