1600-talsforskning med GF

Sedan ett par år tillbaka har GF:s styrelse på olika sätt prioriterat aktiviteter med inriktning på släktforskning utanför kyrkböckerna.

Vilka tidsperioder det saknas kyrkböcker från, varierar beroende på geografiskt område. Typiskt är dock att även om det kan finnas visst kyrkboksmaterial från 1600-talet är det ofta fragmentariskt bevarat.

Ersättningskällorna är då i första hand mantalslängder och andra skattehandlingar samt domböcker, men även de militära roterings- och utskrivningslängderna.

Under slutet av våren har vi ordnat tre digitala träffar som handlat om ersättningskällor:

  • 6 april höll Olle Elm i Lindome och jag i Stockholm en workshop om hur man kan dokumentera skattelängder, främst mantalslängder. [35 deltagare]
  • 29 april höll Olle Elm en introduktion till 1500-talets och det tidiga 1600-talets skattelängder, de så kallade landskapshandlingarna. [54 deltagare]
  • 12 maj hölls en diskussionskväll om Älvsborgs lösen 1613 med fokus på de så kallade rannsakningslängderna. Den inleddes med ett på förhand inspelat föredrag av Martin Andersson på Sveriges lantbruksuniversitet. Därefter fanns det möjlighet för mötesdeltagarna att diskutera med Martin. [38 deltagare]

På medlemssidorna finns följande inspelat: Olle Elm berättar om hur han arbetar med landskapshandlingar och Martin Andersson berättar om hur du kan hitta anor med hjälp av Älvsborgs lösen. Du hittar filmerna under Bouppteckningar, domböcker och andra offentliga dokument, tillsammans med andra föredrag på samma tema.

Michael Lundholm

Trädbyggartävlingen avgjord!

Kanske den första tävlingen i att bygga släktträd avgjordes förra lördagen? Det var då 34 anmälda deltagare fick enbart ett namn att utgå ifrån. Utifrån den ringa informationen skulle de bygga ett anträd i fyra generationer. Trädet deltagarna fick bygga innehöll flera ”klurigheter” där uppgifter om både födelsedatum och födelseförsamling varierade för personerna i husförhörslängderna. Trots detta gjorde tävlingsdeltagarna en fantastisk insats!

Tävlingen delades upp i två kategorier, en baserad på att hitta de rätta personerna i fjärde generationen. Den kategorin grundar sig i den ökade populariteten av DNA-släktforskning, där man snabbt vill finna släktskapet med alla de så kallade matcher man får. Det viktigaste då är att man hittar rätt person för att på sätt kunna hitta släktskapet, det vill säga att bygga ”DNA-matchträd”.

Den andra kategorin gällde att bygga ett anträd med rätt uppgifter tagna från primärkällor.

DNA-matchträdet med korrekta personer byggdes av den snabbaste deltagaren på 43 minuter! Den som var snabbast att bygga ett anträd med alla kompletta uppgifter på de 30 anorna gjorde det på 1 timme och 16 minuter. Det var inte ett lätt träd att bygga, och några gav upp när de inte hittade uppgifterna för startpersonen. De flesta kämpade på och sista bidraget lämnades in 6,5 timmar efter att namnet på startpersonen hade annonserats.

Vinnarna, tre i varje kategori, kommer att presenteras i anslutning till föreningsstämman den 25 april. En sammanställning av vilka källor och tillvägagångssätt de snabbaste personerna använde kommer att sammanställas och presenteras senare. Förhoppningsvis kommer vi kunna ta flera lärdomar av dessa ”trädbyggarmästare”.

Christer Carmevik

Välkommen till nya GF-aktuellt!

I och med GF-aktuellt nr 4/2020 går vi över till en modernare och mer attraktiv form för vårt medlemsblad.

En annan av de förändringar som vi i GF:s styrelse nu gör är att vårens programverksamhet, arbetsmöten, styrelsemöten och registreringskvällar nu bedrivs som videomöten. Du är välkommen att delta i DNA-kaféer, släktforskarkaféer,  och andra GF-evenemang på det digitala mötesverktyget Zoom.

Under dessa släktforskarträffar kan du som medlem i realtid möta andra medlemmar och ställa frågor, få råd och diskutera olika genealogiska problem. GF är en riksförening för släktforskning och nu kan vi leva upp till detta ännu mer.

Flera av våra medlemmar som bor ute i landet har också i mejl och på Facebook uttryckt sin glädje att nu kan de vara med i GF:s verksamhet på ett helt annat sätt än tidigare. Vi kommer att fortsätta med videomöten även när vi kan öppna våra lokaler i Sundbyberg igen. En del fysiska möten kommer då troligen också kunna kombineras med videomöten.

Den nya lättanvända tekniken att mötas på distans över nätet ger nya möjligheter, men egentligen fullföljer styrelsen bara en strategi som GF redan har. Sedan flera år har GF utvecklat sina medlemssidor med digitalt material – sökbara databaser, register och cirka 150 filmade föredrag från våra seminarier och temadagar. På så sätt har du som inte har kunnat besöka våra lokaler också fått tillgång till våra föreläsningar och en hel del arkivmaterial.

GF fortsätter att ta fram nya digitala produkter. Inom kort kommer en nedladdningsbar fil med Släkt och Hävd 3 omfattande årgångarna 1934-2019 att finns till försäljning i GF:s släktforskarbutik. Även en ny version av Sveriges Herdaminne version 2, som omfattar ytterligare tre stift, håller på att tas fram.

GF:s bibliotekskatalog och släktforskarbutik finns tillgängliga via den publika hemsidan. GF:s försäljning av antikvariska böcker hittar du på nätbokhandeln Bokbörsen.

Sprid gärna kunskap om GF:s släktforskarbutik med dess stora utbud av olika böcker, tidskrifter och digitala produkter! Berätta också för släktforskarvänner om fördelarna med att bli medlem i GF!

På Facebook finns förstås redan Genealogiska Föreningen som grupp, såväl som Svensk Genealogisk Tidskrift och vårt registreringsprojekt Inrikes pass.

Hoppas att se dig online på GF:s olika evenemang!

Thomas Fürth
ordförande