Genomgång av vissa arkiv – vill du hjälpa till?

För att öka tillgängligheten på de arkiv som finns i GFs samlingar har vår samlingsgrupp påbörjat ett arbete med att ordna och förteckna arkiven. Vi träffas nästa gång tisdagen 3 november 17.00 för att fortsätta arbetet.

Frivilliga är välkomna. Vi bjuder på fika.

Arbetet består i att vi går igenom materialet och tar bort häftklamrar, snören, plastomslag etc. Vi lägger sedan materialet i aktomslag och akterna i väl avpassade arkivkartonger. Idag är vissa kartonger överfyllda. Andra arkiv har inte ens kartonger utan ligger i pärmar. Vi upprättar sedan en ordentlig arkivförteckning där vi även sett över samlingens namn. Förhoppningsvis kan materialet även digitaliseras men det sker först i ett senare skede.

Anmäl ditt deltagande till Michael Lundholm (michael(at)genealogi.net).

Upprop om registreringshjälp!

Inför Släktforskardagarna har vi lagt ut Köpings magistrats passjournaler 1841-1939 på medlemssidorna. Vi önskar att många besökare i vår monter i Köping ska kunna hitta släktingar i det sökbara personregistret. Nu återstår ”bara” indexeringen. Hur många Köpingbor och genomresande personer hinner vi med gemensamma ansträngningar registrera på de dagar vi har kvar? Kan du tänka dig att hjälpa till? Vi hoppas det.
 
Bilderna finner du på medlemssidorna. I rullgardinen ”Inrikes pass” välj ”Inrikes pass länsvis”, ”Västmanlands län (U)” och ”Köpings magistrat”. I samma rullgardin hittar du ”Inmatningsanvisningar”, ”Registrering Köping” (om registreringsarbetet), ”Köpings rådhusrätts och magistrats arkiv” (en beskrivning av arkivet) och ”Loggbok Köping” så att du kan följa hur det gemensamma indexeringsarbetet fortskrider.
 
Välkommen i detta treveckors lustfyllda upplopp!