Genomgång av vissa arkiv – vill du hjälpa till?

För att öka tillgängligheten på de arkiv som finns i GFs samlingar har vår samlingsgrupp påbörjat ett arbete med att ordna och förteckna arkiven. Vi träffas nästa gång tisdagen 3 november 17.00 för att fortsätta arbetet.

Frivilliga är välkomna. Vi bjuder på fika.

Arbetet består i att vi går igenom materialet och tar bort häftklamrar, snören, plastomslag etc. Vi lägger sedan materialet i aktomslag och akterna i väl avpassade arkivkartonger. Idag är vissa kartonger överfyllda. Andra arkiv har inte ens kartonger utan ligger i pärmar. Vi upprättar sedan en ordentlig arkivförteckning där vi även sett över samlingens namn. Förhoppningsvis kan materialet även digitaliseras men det sker först i ett senare skede.

Anmäl ditt deltagande till Michael Lundholm (michael(at)genealogi.net).