Om lördagsöppet på GF

Vid styrelsemötet den 20 oktober i Genealogiska Föreningen diskuterade vi – med anledning av en motion vid årsmötet – förutsättningarna för ett organiserat öppethållande av GFs arkiv och bibliotek under vissa lördagar. Styrelsen konstaterar att GFs arkiv och bibliotek är öppet ett stort antal lördagar under året i samband med olika evenemang. I samband härmed finns möjlighet för medlemmar att bedriva forskning i lokalerna.

Styrelsen kan nu konstatera att det hittills varit mycket få medlemmar som har utnyttjat denna möjlighet. Dessa evenemang kräver ett stort antal funktionärer för att kunna genomföras. Att därutöver hålla öppet även evenemangsfria lördagar anser styrelsen inte vara möjligt eller lämpligt med det antal funktionärer som finns för olika aktiviteter. Om det skulle visa sig finnas behov av att besöka GF vid andra tillfällen än ordinarie öppettider och i samband med evenemang, finns det sedan tidigare möjlighet att höra av sig för att komma överens om lämplig besökstid.

GFs styrelse