Alternativa källor i släktforskningen – 24 oktober

Lördag den 24 oktober håller vi öppet på GF från klockan 10 för dig som vill besöka våra arkiv, bibliotek och datarum med fria abonnemang för släktforskning.
Klockan 11 börjar också ett föredrag med titeln:
Skuldsatt i Torstuna – syndfri i Bishop Hill.
Upplandsmuseet_September_2012
Iréne Flygare och Marja Erikson, från Upplandsmuseet, berättar om missväxt, religiös och ekonomisk kris i ett mellansvenskt samhälle och emigrationen till en utopisk amerikansk koloni.

Europas sista egentliga hungersnöd inföll vid 1840-talets mitt. För svensk del har effekterna av decenniets missväxt ansetts begränsade. I ett forskningsprojekt undersöktes missväxtens lokala omfattning inom Torstuna med hjälp av källmaterial som förvaras på Uppsala landsarkiv. Detta visade en helt annan bild än den vanliga historieskrivningen. Inte mindre än 29 procent av de självägande bondehushållen slogs ut eller emigrerade till Nordamerika. I källorna kan vi följa individernas desperata kamp för att överleva ekonomiskt, socialt och mentalt.
Iréne Flygare, docent i agrarhistoria och forskningschef vid Upplandsmuseet, och Marja Erikson, doktorand vid ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet och antikvarie vid Upplandsmuseet.
Kaffeservering finns också – Varmt välkomna!