Upprop om registreringshjälp!

Inför Släktforskardagarna har vi lagt ut Köpings magistrats passjournaler 1841-1939 på medlemssidorna. Vi önskar att många besökare i vår monter i Köping ska kunna hitta släktingar i det sökbara personregistret. Nu återstår ”bara” indexeringen. Hur många Köpingbor och genomresande personer hinner vi med gemensamma ansträngningar registrera på de dagar vi har kvar? Kan du tänka dig att hjälpa till? Vi hoppas det.
 
Bilderna finner du på medlemssidorna. I rullgardinen ”Inrikes pass” välj ”Inrikes pass länsvis”, ”Västmanlands län (U)” och ”Köpings magistrat”. I samma rullgardin hittar du ”Inmatningsanvisningar”, ”Registrering Köping” (om registreringsarbetet), ”Köpings rådhusrätts och magistrats arkiv” (en beskrivning av arkivet) och ”Loggbok Köping” så att du kan följa hur det gemensamma indexeringsarbetet fortskrider.
 
Välkommen i detta treveckors lustfyllda upplopp!