Genealogiska Föreningen ger ut Johan Bures släktbok på dvd!

Genealogiska Föreningen (GF) har vid Släktforskardagarna i Köping 2013 ingått ett avtal med den så kallade Bureprojektgruppen om att i digital form publicera en kommenterad avskrift av Johan Bures stora släktbok, ett av de märkligaste släkthistoriska verken i Sveriges historia.

Johan Bure (1568–1652) har av historiker beskrivits som en av de mest fängslande personligheterna i hela den svenska lärdomshistorien. Mindre känt är att han dessutom är den borgerliga släktforskningens fader i Sverige. Under fyrtio års idogt släktforskande kartlade han noggrant tre ofrälse släktnätverk från 1400-talet till 1600-talets början med fokus på den norrländska så kallade Bureätten, vilken hans mormor tillhörde. Johan Bures släktbok har sedan 1700-talet varit det mest uppmärksammade släkthistoriska arbetet från Vasatiden och stormaktstiden i Sverige. Släktboken har i Sverige endast varit känd i två delvis korrupta och ofullständiga avskrifter, båda upprättade 1714. För fem år sedan upptäcktes emellertid Johan Bures eget släktboksoriginal från 1613 i ett gårdsarkiv i finska Riksarkivet. Fyndet har gjort det möjligt att räta ut ett stort antal frågetecken och att göra omfattande korrigeringar av avskrifternas släkttavlor. Johan Bures genealogier med sina 2 700 personer (3000 om man inbegriper personer som nämns i samband med dessa) har därigenom kunnat rekonstrueras till sitt ursprungliga skick.

Dvd skivan »Johan Bures släktbok»

Den 400 år gamla släktboken kommer att ges ut på dvd som en textkritiskt kommenterad avskrift av hög kvalitet. Det nyupptäckta släktboksoriginalet och en avskrift av en tidigare, nu förlorad version har under två års tid transkriberats av Urban Sikeborg, Sollentuna. Varje person som nämns i någon av dessa har en egen personakt där släktbokens samtliga uppgifter om henne eller honom sammanställts med kommentarer. Många av personakterna har dessutom försetts med kompletterande hänvisningar och uppgifter ur tryckta och otryckta källor och bearbetningar. Det kommer att finnas goda sökmöjligheter. Användaren får möjlighet att fritt vandra mellan personakt, släktträd och de avfotograferade sidorna där personen nämns. Med på skivan kommer också att finnas en omfattande dokumentation, som bland annat sammanfattar i stort allt som skrivits om Bureätten sedan 1600-talet, och foton av samtliga kända handskrifter fram till 1750 som berör denna släktkrets.
Genom denna dvd kommer alla intresserade att ges möjlighet att söka och ta del av detta unika originalmaterial. Det är en stor glädje för GF att kunna medverka till att materialet görs tillgängligt för släktforskare och historiskt intresserade personer.
Projektet stöds av ett stipendium från Svenska Litteratursällskapet i Finland. GF har tagit på sig övriga kostnader för produktionen och räknar med att kunna ge ut och börja sälja skivan under våren 2014.
 
Bureprojektgruppen
Urban Sikeborg, Sollentuna. Mottagare av Victor Örnbergs Hederspris 2011 för sin källkritiska forskning. Har sedan 1990 publicerat ett större antal person- och släkthistoriska artiklar för Vasatiden och stormaktstiden utifrån primärkällor.
 
Tiina Miettinen, fil. dr, Tammerfors universitet. Har doktorerat på ämnet ogifta kvinnors förhållanden bland allmogen på 1600- och 1700-talen.
 
Carl Szabad, Enskede. Mottagare av Victor Örnbergs Hederspris 2013. Tidigare kanslichef på Sveriges Släktforskarförbund, numera konsult och projektledare. Har på uppdrag av Riksarkivets myndighet SVAR, Sveriges Släktforskarförbund och Stockholms stadsarkiv och tillsammans med Johan Gidlöf skapat de flesta av de stora, digitala databaserna i Sverige med sina miljontals poster, bland dem Sveriges Dödbok 1901–2006, Begravda i Sverige, Sveriges Befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980, 1990, och Rotemannen
 
Johan Gidlöf, Älvsjö. Chef för Stockholms stadsarkivs enhet Bearbeta och publicera. Har skapat gränssnittet och de tekniska lösningarna för de stora databaserna på cd och dvd. Se ovan angående samarbetet med Carl Szabad. Driver företaget DigData.