Nya produkter för släktforskning:

Genvägar II – en praktisk handledning till DNA-jämförelse i släktforskning.

Svenska Släkter II – 7 000 sökbara sidor med 500 släktutredningar samlade på en dvd. 

Släkt o Hävd 1990-99 – Samtliga SoH-tidskrifter från 90-talet med sökbart register på cd samt personregister från 1950. 

 

För beställning: Kontakta GF via e-post gf@genealogi.net eller telefon: 08-32 96 80.