Extra programpunkter på höstens program

Det redan fullmatade programmet för GF:s verksamhet under hösten/vintern har utökats med tre träffar:

2/11 Magnus Bäckmark om Exlibris – bokägarmärken

8/11 Gustaf von Gertten om släkten von Gertten

29/11 Mordechay Giloh & Lars Hallberg om Flyktingmottagandet 1945-47

Mer information om de olika arrangemangen kommer upp en tid före utsatt datum. Den publiceras också på vår Facebooksida och vi affischerar i våra lokaler.

Varmt välkommen till våra träffar!