Festskrift. Släkthistoriska studier tillägnade Urban Sikeborg på hans 60-årsdag 7 juli 2023

Genealogiska Föreningens tidskrifter (Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift och Släkthistoriska Studier) förbereder en festskrift för att hedra Urban Sikeborg inför hans 60 årsdag 7 juli 2023. Ett antal författare har inbjudits att komma med bidrag och alla accepterade artiklar produceras som en helt digital skrift och publiceras på den digitala plattform som Släkthistoriska Studier använder. Utvalda artiklar kommer att publiceras i Svensk Genealogisk Tidskrift. Redaktörer för festskriften är redaktörerna för GFs tidskrifter Per-Olof Åstrand (SHS), Magnus Bäckmark (SoH) och Michael Lundholm (SGT). 

För de som vill hylla Urban utan att skriva ett bidrag till festskriften planeras en så kallad tabula gratulatoria. Det betyder normalt sett att man deltar i en förteckning över personer som deltar i hyllningen genom att finansiera festskriften. Eftersom festskriften produceras helt digitalt innebär den dock inget penningutlägg för GF. Efter överenskommelse med Urban kommer därför bidragen att ingå i GFs nyinrättade flyttfond.

Historiskt flyttar GF vart åttonde år. Senaste gången (2019) krävde det en stor tull på GFs historiskt förvaltade kapital som minskade med hälften (en halv miljon kronor). Årsmötet 2022 beslutade därför att inrätta en flyttfond som ska förvaltas separat och avsatte då 25 000 kronor av tillgängliga vinstmedel. En del av framtida vinstmedel planeras att årligen avsättas på samma sätt. Bidrag till tabula gratulatoria kommer att ingå i flyttfonden och förvaltas på samma sätt. Placeringen är i form av indexobligationer med låg förvaltningskostnad.

Den som vill hylla Urban och därmed bidra till flyttfonden kan göra en betalning av minst 100 kronor till GFs bankgiro 749-4016 eller Swish 123 511 42 85. Ange namn och »Festskrift«.

//Michael Lundholm