Fleranvändarlicens

När en köpt cd/dvd kan behöva användas samtidigt av fler än en användare inom samma organisation, exempelvis hos föreningar och bibliotek, går det att köpa till max fem fleranvändarlicenser per inköpt skiva för 50-100 k per styck. Detta gäller GFs egenproducerade material.