Ordföranden Erland Ringborg har lämnat GF för nya utmaningar

GFs ordförande sedan 2011, Erland Ringborg, har lämnat detta uppdrag i samband med att han blivit vald till ordförande i Sveriges Släktforskarförbund. Fram till årsstämman våren 2015 kommer vice ordförande Madeleine Caesar att axla rollen som ersättare för Erland.

Under Erlands tid som ordförande i GF har verksamheten utvecklats och tydliggjorts. Arbetet med att digitalisera samlingarna och göra dem tillgängliga för medlemmar utanför Stockholm har utvecklats mycket positivt och detta arbete kommer att fortsätta. Släktforskarrörelsen kommer även fortsättningsvis att få ta del av Erlands klokskap i hans nya befattning som ordförande för Sveriges Släktforskarförbund. Och vi på GF är glada över att vi får fortsatt möjlighet att träffa Erland i förbundets och GFs gemensamma lokaler.
Madeleine Caesar
 

Tack och farväl!
Vid riksstämman i Karlstad i samband med Släktforskardagarna i slutet av augusti valdes jag till förbundsordförande för två år och lämnade då omedelbart mitt uppdrag i GF eftersom det är svårt att förena förbundsrollen med ett fortsatt ordförandeskap i GF som är den största allmängenealogiska medlemsföreningen i förbundet. Jag ser med glädje tillbaka på de fyra år jag fått fungera som föreningens ordförande och tackar medlemmar och styrelsekollegor för många trevliga kontakter. Jag önskar GF lycka och välgång och hoppas på gott samarbete med min moderförening.
Erland Ringborg