GF söker Produktsamordnare

emblemGFInom GF driver vi många spännande projekt med inriktning på digitalisering (fotografering, scanning och registrering) av arkivmaterial från våra samlingar och utanför dessa. Projekten leder till att vi kan erbjuda våra medlemmar unika resurser som olika slags databaser för släktforskning eller till att vi skapar cd/dvd-skivor med unikt innehåll som kan köpas av alla släktforskare.

Vi söker nu en släktforskare som är intresserad att aktivera sig med föreningsarbete inom GF genom att ta på sig ansvaret att vara produktsamordnare. Det handlar förstås om ideellt arbete som för alla andra av våra aktiva volontärer. Vår tanke är att produktsamordnaren får ett övergripande ansvar för våra projekt, ser till att av styrelsen beslutade prioriteringar genomförs, ser till att projektledarna för individuella projekt driver dem från ax till limpa så att projektarbetet inte stannar på vägen. Produktsamordnaren kan också själv vara projektledare för enskilda projekt.

Den som är intresserad kan kontakta vår ordförande Thomas Fürth – ordf@genealogi.net

Produktsamordnaren ska vara sammankallande i en nyskapad produktgrupp med ledamöter från föreningens övriga verksamhetsgrenar. Uppdraget innebär ett nära samarbete med marknadsgruppen (som ansvarar för interna och externa  arrangemang och marknadsföring av produkter), IT-gruppen (som ansvarar för stödfunktioner som registreringsverktyg med mera), samlingsgruppen (som ansvarar för GF:s arkiv och bibliotek) samt med projektledare för större fristående projekt (exempelvis Inrikes pass). Produktsamordnaren ska också genomföra löpande rapportering till styrelsen om de olika projektens status.