GF bjuder in till kvinnodag – den 22 oktober!

I ett samarrangemang med StorStockholms Genealogiska Förening bjuder vi lördagen 22/10 kl. 10-16 in till en dag på temat Kvinnor. I det historiska källmaterialet och i äldre tiders historieskrivning och släktforskning har kvinnor en sämre synlighet än män. Hur är det idag? Hur vill du att det ska vara?

Släktforskning av kvinnor och om kvinnor – nu och förr

10:15 Hans Hanner och Anna-Karin Westerlund börjar dagen med att hälsa alla välkomna. Anna-Karin talar om namnsättning av gator i Uppsala där hon som kommunalpolitiker medverkat till att lyfta fram kvinnor.

10:30 Michael Lundholm: Ella Heckscher, släktforskningen och Genealogiska Föreningen
Ella Heckscher som föregångare inom svensk släktforskning med kamp för tillgång till arkivhandlingar i landsarkiven, uppdragsforskning, radioprogram om släktforskning, kontakter med svensk-amerikaner, handboksförfattare och inte minst en av grundarna av Genealogiska Föreningen.

11:30 Anna-Karin Westerlund: Barnmorskor och deras roll i samhället
Barnmorskan mötte både liv och död. Hennes yrke är ett av våra äldsta kvinnoyrken och hon utsattes för svåra moraliska ställningstaganden under sin yrkesutövning. Hennes utsatthet är tydlig. Anna-Karin berättar bland annat om barnmorskan som hamnade i fängelse för att hon "hjälpte" kvinnor att få abort.

12:15-13:00 Lunch

13:00 Kristina Wennerlund Eriksson: Kvinnor som fältskärer – En yrkesmöjlighet i ett land i fred?
Under andra hälften av 1800-talet gavs kvinnor möjlighet att ta fältskärsexamen. Men Sverige hotades inte av något krig, så vilka var de och vad gjorde de egentligen?

14:00 Chris Bingefors: Ett tidigt kvinnligt entreprenörskap – Hilda Ahnfelt och Stockholms plymfabrik
Hur kunde en gift och därmed omyndig fembarnsmor starta ett framgångsrikt företag på en unik marknad?

Varmt välkomna!

clip_image002[3][2]    clip_image002[4][2]