GF tar över Svensk Genealogisk Tidskrift

SGT_omslagGF och Svenska Genealogiska Samfundet (SGS) har träffat ett avtal som innebär att SGS överlåter Svensk Genealogisk Tidskrift (SGT) till GF från och med 1 januari 2016.
SGT är en släktforskartidskrift med inriktning att främja vetenskapliga metoder i släktforskningen.

Tidskriften har getts ut av SGS sedan 2007 och ska utkomma två gånger per år med en inlaga på 128 sidor. Enligt avtalet kommer GF att producera SGT under 2016 och 2017 som prenumerationstidskrift med samma omfång och inriktning som tidigare och med ambitionen att fortsätta utgivningen efter 2017.

GFs tidskrift Släkt och Hävd fortsätter att vara medlemsförmån för GF.

Tidskriften SGT innehåller artiklar om släktutredningar samt frågor om släktnätverk och sociala skyddsnät, forna tiders levnadsvillkor, ståndscirkulation, sjukdomar och dödlighet, rättsliga och religiösa normer med mera. Nuvarande redaktionsråd kommer att kvarstå samt redaktören Urban Sikeborg.