GF:s program våren 2023

 • Torsdag 12 januari: Släktforskarkafé med uppföljning av temadagen 10 december om GF:s databaser, nedladdningsbara produkter och andra resurser. Zoommöte.
 • Tisdag 17 januari: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. Dagen avslutas med fest ”Släktforskarakut – då kastas julen ut!”
 • Lördag 28 januari: Släktforskarseminarium. Tema Släktforskning vid sidan om kyrkböckerna. Hybridmöte.
 • Tisdag 31 januari: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Torsdag 2 februari: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik. 
 • Lördag 11 februari: Riksföreningarnas digitala släktforskardag. Tema Industrialisering. Zoommöte.
 • Tisdag 14 februari: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. 
 • Torsdag 16 februari: Släktforskarkafé med Olle Elm och Michael Lundholm. Zoommöte.
 • Lördag 25 februari: Temalördag – Marknadsdag med inrikes pass.
 • Tisdag 7 mars: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Tisdag 14 mars: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg.
 • Torsdag 23 mars: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik.
 • Lördag 25 mars: Regional släktforskardag med andra inbjudna släktforskarföreningar i GF:s lokaler i Sundbyberg.
  Föredrag: Forska med ArkivDigital och Family Search. Hybridmöte.
 • Torsdag 13 april: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.
 • Tisdag 18 april: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg. 
 • Lördag 22 april: GF:s årsstämma med föreläsning. Hybridmöte.
 • Torsdag 27 april: Släktforskarkafé tema DNA med Christer Carmevik.
 • Torsdag 11 maj: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.
 • Tisdag 16 maj: Släktforskarakut med jourhavande släktforskare i GF:s lokaler i Sundbyberg.
 • Tisdag 23 maj: GDAT-kafé (Genealogical DNA Analysis Tool) i GF:s lokaler i Sundbyberg med Ralf Wrangö, Henrik Liljegren och Thomas Enjin. Alla hjälper alla.
 • Torsdag 25 maj: Släktforskarkafé – Vad vill du att GF tar upp till hösten? Zoommöte.
 • Torsdag 8 juni: Släktforskarkafé med Michael Lundholm och Olle Elm. Zoommöte.

Varmt välkomna!

Samtliga möten är gratis för medlemmar. Temadagar hålls på lördagar kl 10.00 – 15.00. Släktforskarkaféer hålls som Zoommöten på torsdagar kl 18.30 – 20.00. GDAT-kaféer hålls på tisdagar kl 17.30 – 20.00. Hybridmöten innebär att man kan delta fysiskt i GF:s lokaler eller via Zoom. Samtliga släktforskarakuter samt GDAT-kaféer hålls endast i GF:s lokaler i Sundbyberg. Alla hybrid- och zoom-möten filmas och filmerna görs tillgängliga för medlemmar på GF:s medlemssidor.

Närmare information om mötena aviseras på hemsidan www.genealogi.net och i GF:s Facebookgrupp.