Gustaf von Gertten: Släkten von Gertten 1560-1680 (8/11)

Gustaf von Gertten, GF-medlem sedan många år tillbaka och grundare av föreningen G-gruppen, berättar om sin släkt på fädernesidan. Med stor entusiasm och väl underbyggd research får vi följa med Gustaf på en resa i tiden. Historien utspelar sig på olika platser i Europa.

Ryssarna drar sig tillbaka 1582 och Hanseaterna är åter på plats. Sverige återtar sin estniska del av Estland. Polen tar hand om södra Estland, bl.a. linjen Pernau – Dorpat. Hanseaterna åter på plats.

 

Gustaf berättar om släkten von Gertten i historien 1582-1690 i Estland, i Tyskland, i Finland och i Sverige. Starten skedde i Gerthe (idag i Bochum Nord) i Westfalen.

Dramatik, kärlek, liv och död följer.

Gustaf berättar också om resultaten från de DNA-tester han tagit.

Föredraget pågår från kl. 18.00 till ca 19.45, med kaffe- och pratpaus i mitten (ca 18.45-19.15).

Varmt välkommen!

 

Affisch