Inrikes pass personregister fortsätter att växa

Senaste veckans registreringar lades idag upp i personregistret som i ett slag ökade med 307 personer. Vi är nu uppe i 9 041 poster.
Vad finner du när du söker? Kanske borgareänkan Christina Mollgren från Kristinehamn? Under en period på knappt två år dyker hon upp hela sju gånger i registret.