Personregistret till Inrikes pass – idag uppe i 8 734 poster!

Idag, 18 oktober, utökades personregistret inom projektet Inrikes pass ytterligare. Senast tillkom 35 personer som fick pass vid Östergötlands läns landskansli i Linköping april månad 1813. Bland dessa finns till exempel postmannen vid Götha Canal A. J. Andersson som den 17 april fick pass för att resa till Stockholm och åter.