Justeringar på hemsidan

Nu pågår vissa justeringar på vår hemsida under några veckor.
"Projekt" i menyn har ersatts av "våra samlingar. Projekten handlar om digitalisering och utveckling av databaser och digitala register – nu finns samma uppgifter om projekten tillgängliga via undersidan "Databaser".

Fakta om innehållet i Genealogiska Föreningens arkiv och bibliotek samt våra öppna namnlistor är också flyttade till "Våra samlingar".

Tjänsten "Sök släktnamn" har fått namnet justerat till "Supersök" – samma som på medlemssidan.