Svensk Genealogisk Tidskrift 2017:1

Lövängsslåtter i Vireda socken omkring 1910. Foto: Gustav Heurlin, Nordiska museets arkiv. Grenna Museum pågår en utställning om fotografen Gustaf Heurlin 20 juni – 23 juli 2017.

Nu är SGT 2017:1 i distribution till alla prenumeranter. Om du inte redan är prenumerant hittar du information om hur man blir det här. För GF:s medlemmar endast 150 kr för 2017 (två nummer).

Det nya numret bjuder på följande:

  • Jonas Magnusson: Samlad Röök – Skingrad dimma. En sammanställning av släkten Rööks äldre led
  • Olle Elm: Utmanande anor i Vireda, Skärstads och Ölmstads socknar – något om Anna Maria Fritz bakgrund
  • Göran Sparrlöf: Varför adlades kornetten Håkan Ståhle?
  • Christian Lovén: Magnus Kristinason (Boberg-vapnet) och Magnus Kristinason (Håkan Tunasons ätt) − samma person

Dessutom recenseras ”Släktforskarnas årsbok 2016”, ”Dalarnas hövitsmän, ståthållare, fogdar, lagmän och regementschefer” samt ”Vad står det?”, förbundets ny handbok i handskriftsläsning.