Kurs – Husförhörslängder

Hur följer man en ana genom livet.
Dessa kvällar har vi en fortsättningskurs, såväl för de som gick nybörjarkursen i höstas som för de som vill uppdatera sina kunskaper, där Mats Johansson går igen hur man följer en person genom husförhörslängderna.

Kursen genomförs två torsdagskvällar

  • 1 mars kl 18.00-20.00 med inriktning grunder och landsbygden
  • 5 april kl 18.00-20.00 med exempel från några städer

Kursen är gratis och alla är välkomna!