Lista på socknar

Wikipedia har förteckning av socknar i våra landskap. Inne på sockensidorna kan vi läsa om varje socken och via klick på koordinater, alternativt via listade karttjänster, går det i alla fall att få hänvisning till ungefärlig geografisk placering – inte sockengränser.

Lista landskap, härader och socknar med karthänvisning:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Socknar_i_Sverige