Släkt och Hävd 2016:1

soh16_1 Innehållsförteckning 2016:1

 • En kungsskjuts i mitten av 1800-talet. Av Karin Hagelroth Renman
 • Vilka var föräldrarna till prästhustrun Brita Broddesdotter i Barkeryd? Av Martin Brandt
 • Jonas Rudberus − prost, musiker, orgelbyggare och entreprenör. Av Dag W Edholm
 • Carl Szabad (1945–2015) in memoriam. Av Jan Appelquist, Ulf Berggren, Eva Dahlberg, Michael Lundholm, Urban Sikeborg, Håkan Skogsjö och Elisabeth Thorsell
 • Hans Gillingstam (1925–2016) in memoriam. Av Michael Lundholm

   

   

  Läs mer om Släkt och Hävd – GFs medlemstidskrift