Tidskrift: Släkt och Hävd

SoH2015-4Tidskriften Släkt och Hävd, SoH,  skickas till dig som är medlem i GF. Tidskriften innehåller intressanta genealogiska artiklar och ges ut fyra gånger per år – ibland kommer två nummer som dubbelnummer.
Köp cd med skannade artiklar SoH 1950-2009 – inklusive äldre medlemsblad!
alternativt
Sök bland publicerade uppgifter i  Släkt och Hävd

Artikelinnehåll för Släkt och Hävd:
2010-talet
2000-talet (finns som cd 1950-2009)
1990-talet (finns som enkel cd)
1980-talet (finns som enkel cd)
1970-talet (finns som enkel cd)SoH-pass-omslag
1960-talet (finns som enkel cd)
1950-talet (finns som enkel cd)

 


Läs mer om Släkt o Hävd:

Digitala namnregister finns i länken ovan samt på Släkt och Hävd-cd från 2000-talet. Det går också bra att fritextsöka ortsnamn, yrken med mera.

Efter 65 år hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift. En guldgruva i Släkt och Hävd är de källhänvisningar som anges för de flesta artiklar. Om man vill forska längre och djupare än vad kyrkoböckerna tillåter, ger dessa hänvisningar en viktig information om alternativa källor för att komma vidare. Släkt och Hävd syftar till att stödja vetenskaplig genealogi, och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tidskriften är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål.

2006 tvingades styrelsen av ekonomiska skäl avbryta den regelbundna utgivningen av Släkt och Hävd, men 2008 återkom tidskriften i form av en jubileumsutgåva och ges återigen ut med fyra nummer årligen.

Gamla nummer av Släkt och Hävd kan i mån av tillgång beställas hos oss.