Släkt och Hävd

Tidskriften Släkt och Hävd skickas till dig som är medlem i GF. Tidskriften innehåller många intressanta genealogiska artiklar och utkommer normalt med två enkel- och ett dubbelnummer eller med fyra enkelnummer om året.

Tidskriften har en lång historia, som tog sin början redan 1950. GF har skannat tidskrifterna och utgivit dem som cd som du hittar under sidan produkter och tjänster eller via nedanstående länkar.

Artikelinnehåll för Släkt och Hävd:

1950-talet (finns som cd här)
1960-talet (finns som cd här)
1970-talet (finns som cd här)
1980-talet (finns som cd här)
1990-talet (finns som cd här)
2000-talet
2010-talet

Cd med samtliga artiklar från SoH 1950-2009 – inklusive äldre medlemsblad – finns också. Läs mer.

Information om hur du kan söka i ett register för samtliga nummer i Släkt och Hävd finns här.


Läs mer om Släkt o Hävd:

Ett tryckt namnregister för släktnamn och personer som nämnts i Släkt och Hävd har framställts till varje tvåårsvolym ända fram till 2001, efter det finns namnregistret endast i digital form. Detta digitala generalregister innefattar alla Släkt och Hävd. Det finns tillgängligt ovan samt kommer att finnas på alla Släkt och Hävd cd framöver. Där framgår i vilken artikel eller avsnitt (exempelvis Frågor eller Recensioner) som det sökta namnet finns i. Det går också bra att fritextsöka ortsnamn, yrken med mera.

Släkt och Hävd syftar till att stödja vetenskaplig genealogi, och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tillägg och rättelser till genealogiska arbeten publiceras regelbundet, liksom recensioner och anmälningar av verk som är av intresse för släktforskare. En mycket uppskattad avdelning var Frågor och svar, där medlemmar (kostnadsfritt) kunde införa efterlysningar. Eftersom många bibliotek, arkiv och enskilda binder in Släkt och Hävd och bevarar dem kunde svar på frågor komma tiotals år efter att frågan först ställdes.

Släkt och Hävd är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål. Efter 60 år hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift.

En guldgruva i Släkt och Hävd är de källhänvisningar som anges för de flesta artiklar. Om man vill forska längre och djupare än vad kyrkoböckerna tillåter, erbjuder dessa hänvisningar en viktig information om alternativa källor för att komma vidare.

2006 tvingades styrelsen, på ekonomiska grunder, fatta beslut om att avbryta den regelbundna utgivningen av Släkt och Hävd, men 2008 återkom Släkt och Hävd i form av en jubileumsutgåva i anledning av föreningens 75-åriga verksamhet. Under 2009 fortsatte utgivningen och det är nu beslutat att fyra nummer kommer att ges ut varje år.

Gamla nummer av Släkt och Hävd kan i mån av tillgång beställas hos oss. Om numret är slutsålt kan kopior av artiklar framställas eller så kan årgången där numret inkluderas i köpas på cd.