Lördagsöppet 20 januari 11.00–1500

Svenska släktkalendern i vårt referensbibliotek.

Samlingsgruppen har arbetsdag och arbetar med bibliotek och arkiv men håller också lokalen öppen så att bibliotek, arkiv och forskardatorer är tillgängliga 11.00–15.00.