Program: Släktforskarseminarium 30 januari

Samtliga föreläsningar är inspelade och finns på vår medlemssida.

10.00              Genealogiska Föreningens lokaler öppnar

10.30-11.10     Kristina Edström & Christian Juliusson:
Jordrannsakningsprotokoll – en guldgruva för släktforskare

11.20-12.00     Göran Sparrlöf:
Varför adlades kornetten Håkan Ståhle?

12.10-12.50     Claes Westling:
Sherlock Holmes i Svartedalen

12.50-13.30     Lunchpaus

13.30-14.10     Tommy Petré:
Stjärna eller fyrkant – jakten på Godsvens anor

14.20-15.00     Jörgen Vessman:
Från föräldralös tiggande gosse till sårad soldat 1808 – ett människoöde

15.10-15.50     Eva Dahlberg:
”Vi har inga släktingar med det namnet …” – en släktgren emigrerar och glöms bort

16.00-16.40     Sven Wallerstedt & Martin Edgélius:
Vad motiverade Sven Anderssons Kesebro förnamn?

  • Presentationerna blir ca 25-30 min så att det finns tid till frågor och diskussion.
  • Arkivet, biblioteket och datasalen är tillgängliga hela dagen för egen forskning.
  • Kaffeservering hela dagen.
  • I Stora sammanträdesrummet kan man äta medhavd lunch eller fika. Under lunchpausen 12.50-13.30 har seminariepresentatörerna förtur till platserna men övriga är välkomna i mån av plats.

(Program som pdf)