Rättelse Sveriges Herdaminne, version 1

Informationen i konvolutet för vår nya produkt, Sveriges Herdaminne, verson 1, om hur man använder den är tyvärr inte korrekt, vilket vi beklagar. Alla Acrobat-filer är klickbara för att öppna respektive bok/artikel. Den fil som heter HM och har grå Acrobat-symbol öppnar ett sökfönstret för att söka i samtliga herdaminnen som finns på USB-pinnen. Filen som börjar med ett datum startar föredraget.

Omslaget till Sveriges Herdaminne, version 1