Redaktör för Släkt och Hävd sökes

Vår nuvarande redaktör Magnus Bäckmark har efter många år meddelat att han avser sluta som redaktör för Genealogiska Föreningens medlemstidskrift Släkt och Hävd. Vi söker därför en ny redaktör från och med 2023. Släkt och Hävd publicerar artiklar med släktforskningsresultat men också material med relevans för släktforskning samt recensioner. Vi söker dig som är en erfaren släktforskare och har intresse och erfarenhet av att skriva själv, antingen släktforskningsartiklar eller genom nuvarande eller tidigare yrkesliv. Var du bor spelar ingen roll eftersom redaktionsarbetet är helt digitaliserat. Redaktörskapet är ett förtroendeuppdrag inom Genealogiska Föreningen och är liksom alla sådana oavlönat.

Släkt och Hävd utkommer sedan 1950 och ges i dag utmed fyra nummer per år, totalt 128 sidor. Upplagan är drygt 3 000 och går till föreningsmedlemmar och till prenumeranter. Tidskriften syftar till att stödja vetenskaplig genealogi och är ett forum för publicering av kvalificerade artiklar på släktforskningens område. Tidskriften är ofta anlitad och citerad i akademiska arbeten som berör genealogiska spörsmål. Sedan 1950-talet hävdar tidskriften fortfarande sin ställning som ledande svensk genealogisk tidskrift. Redaktionen för Släkt och Hävd består idag av fyra personer samt lika många korrekturläsare.

Anmäl ditt intresse till gf@genealogi.net och berätta kortfattat om dig själv. Frågor besvaras av Genealogiska Föreningens ordförande Thomas Fürth, ordf@genealogi.net.