Släkt och Hävd 2012:3 – ett temanummer om pass!

Hans Hanner presenterar en längre artikel om passens historia i Sverige och kommenterar det källmaterial som finns på arkiven. Numret kommer att säljas som lösnummer med start på Släktforskardagarna i Gävle då även projektet Inrikes pass presenteras i större skala med sökbart personregister. Hans Hanner föreläser i Gävle, lördagen kl. 11 i sal 1.