Höstens program 2012 på GF:

         25-26/8:
Deltagande i släktforskardagarna i Gävle
         22/9 kl. 11-15:  
Öppet hus tillsammans med grannföreningarna i Solna.
         29/9:
Deltagande i släktforskarmässan i Eskilstuna
         11/10 kl. 18-21:
Introduktionskväll i GF:s lokaler i Solna för nya medlemmar/nya GF-besökare.
         20/10:
Deltagande i släktforskarmässan i Sollentuna
         27/10:
Deltagande i släktforskardagen i Oslo
         10/11 kl.11-16:
Arkivens dag i GF:s lokaler i Solna.
         1/12 kl. 11-15:
DNA-dag i GF:s lokaler i Solna.
         6/12 kl. 18-21:
Landskapskväll med tema Värmland i GF:s lokaler i Solna.