Släkt och Hävd 2013:2 ute

Anders Klarbring skriver om Robert Moffats bördsbrev, Olof Cronberg om Wismarska legatet och apotekarfrun Agneta Elisabet Schultze i Varberg. Tips angående forskning kring nu levande. Steve Warling berättar om hur Y-DNA-test gav honom ledtrådar till sin anfaders ursprung i Dalsland. Äldre svenska frälsesläkter II:2 och jubileumsboken om Landsarkivet i Göteborg recenseras. (Nr 1 medföljer, nu rättryckt, ersätter det tidigare utskickade numret som alltså kan slängas.)